Polityka prywatności

 • Administratorem Danych Osobowych jest Allcid Mariusz Skarul 10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 36/1. Dane osobowe Klienta/Dostawcy są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu podjęcia działań związanych z realizacją zamówień, umów sprzedaży, przekazywaniem niezbędnych informacji, postępowaniem reklamacyjnym.

 • Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  – realizacji zamówień,
  – realizacji umowy zakupu i sprzedaży,
  – przekazywaniem niezbędnych informacji,
  – postępowaniem reklamacyjnym,
  – celach związanych z marketingiem.

 • Dane osobowe Klienta/Dostawcy będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych, na czas zgody z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych osobowych, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta/Dostawcy zgody.

 • Klient/Dostawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 • Klient/Dostawca ma prawo wniesienia skargi do GIODO/UPODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Przekazane firmie Allcid dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:
  – wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;
  przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). polska Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z roku 1997 (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)